top of page
favpng_flag-of-lithuania-national-flag.p

„VISATOS KAMBARYS“

 
 
 

Ką daryti?

Įeikite į visatos kambarį ir atsistoję stebėkite žvaigždžių judėjimą;

Kas vyksta?

Nuo veidrodžių paviršiaus atsispindi žibintų šviesos, nukreiptos į tolį, taip
sukurdamos šviesos gylį. Tamsa ir šviesų judėjimas atpalaiduoja, suteikia
begalybės pojūtį. Jūs jaučiatės neapčiuopiamoje erdvėje, galite pajusti
kosmoso erdvės platybes.

Įdomu

Pramogų parke „Disney's Space Mountain“ begalybės veidrodžiai naudojami tamsiuose amerikietiškų kalnelių tuneliuose, siekiant suteikti sklendimo kosmose potyrį.

Istorija

Japonijos rašytoja ir artistė Yayoi Kusama 1965 m. savo eksponuojamos
parodos metu Niujorke pirmą kartą pristatė didelio masto veidrodinę
instaliaciją – begalybės veidrodžių kambarį.

1200px-United-kingdom_flag_icon_round.sv

"INFINITY ROOM"

 

What to do?

Enter the room of universe and observe movement of stars while standing.

What happens?

Mirror surfaces reflect lights of the lamps directed to the distance to create a
depth of light. Darkness and movement of lights relax and give a sense of
infinity. You feel yourself as if you were in impenetrable space, as if you are
able to sense reaches of spatial space.

Interesting fact

Infinity mirrors are used in the dark tunnels of a roller couster of Disney's
Space Mountain theme park to give a sense of soaring in the space.

History

A Japanese writer and artist Yayoi Kusama had for the first time introduced
her large-scale mirror installation – infinity mirror room – in 1965 during her
exhibition in New York.

flag-round-250.png

«КОМНАТА ВСЕЛЕННОЙ»

 
 

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Войдите в комнату Вселенной и стоя наблюдайте за движением звёзд.

ЧТО ПРОИСХОДИТ?

С поверхности зеркал отражается свет фонарей, направленых в даль, так они создают чуство
безконечности. Вы чуствуйте себя в безконечном пространстве, можете ощутить космическое
пространство.

ИСТОРИЯ:

Японская писательница и артистка Иайой Кисама 1965 г. в выставке своей экспозиции в Ню - Йорке впервые представила большого маштаба зеркальную инсталяцию - комнату зеркальной
безконечности.

ИНТЕРЕСНО

В парке развлечений Дисней с Спаце Моунтайн зеркала безконёчности употребляются в тёмных
тунелях американских горок, что - бы достигнуть чутво витания в космосе.

bottom of page