top of page
favpng_flag-of-lithuania-national-flag.p

INTERAKTYVUS EKSPONATAS

„KĖDĖ SU VIENA KOJA“

 
 
 
 

Ką daryti?

Pabandykite atsisėsti ant šios kėdės, kuri turi tik vieną sveiką
atraminę koją!

Kas vyksta?

Nors kėdė ir su viena atramine koja, nes kitos 3 yra perpjautos, ji
yra ypač stabili ir tvirta. Atsisėdę Jūs pamatysite, kad kėdė gali
išlaikyti Jūsų kūno svorį net su viena koja, tad kam reikalingos tos
papildomos trys?

Įdomu

Levituojantys gatvės artistai naudoja tą patį principą, stebindami
publiką pakilę aukštyn, laikydamiesi ranka tik už kokios nors lazdos.

1200px-United-kingdom_flag_icon_round.sv

INTERACTIVE EXHIBIT

„THE ONE-LEGGED CHAIR“

 
 

What to do?

Try to sit on this chair, which has only one supporting leg!

 

What happens?

Although the chair has one supporting leg, it is extremely stable and
durable. Sit down and you will see that the chair can hold your
body weight even being one-legged, so who needs those extra
three legs?

 

Interesting fact

Levitating street artists use the same principle to keep the audience
entertained by staying in the air and holding to the stick.

 
flag-round-250.png

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ЭКСПОНАТ

«СТУЛ С ОДНОЙ НОЖКОЙ»

 
 
 

ЗАДАНИЕ

Попробуйте сесть на этот стул, у которого есть только одна
целая опорная ножка!

 

ЧТО ПРОИСХОДИТ?

Несмотря на то, что у стула только одна опорная ножка, так как
3 другие перепилены, он является исключительно стабильным
и прочным. Когда вы сядете на стул, вы увидите, что стул
может выдержать вес вашего тела даже с одной ножкой. Для
чего же нужны те три дополнительных?

 

ИНТЕРЕСНО

Несмотря на то, что у стула только одна опорная ножка, так как
3 другие перепилены, он является исключительно стабильным
и прочным. Когда вы сядете на стул, вы увидите, что стул
может выдержать вес вашего тела даже с одной ножкой. Для
чего же нужны те три дополнительных?

 
bottom of page