top of page
favpng_flag-of-lithuania-national-flag.p

INTERAKTYVUS ŽAIDIMAS

„PIEŠIMAS VEIDRODYJE“

 
 
 
 

Ką daryti?

Atsisėskite prie stalo ir rankas pakiškite taip, kad jų nematytumėte.
Paimkite pieštuką ir pamėginkite užrašyti ar nupiešti kažką
žiūrėdami į priešais esantį veidrodį. Nėra taip paprasta, ar ne?

Kas vyksta?

Mes esame įpratę piešti ar rašyti žiūrėdami savo akimis, tačiau
veidrodinis atspindys pateikia atvirkščią vaizdą, dėl kurio darosi
sudėtinga įvykdyti šią paprastą užduotį.

Įdomu

Veidrodžiai kartais naudojami siekiant užšifruoti ar iššifruoti slaptas
žinutes, nes gali įprastą vaizdą perteikti atvirkščiai.

Draudžiama rankomis liesti veidrodį, piešti ant jo. Panaudotus

lapus išmeskite į šalia esančią šiukšlinę.

1200px-United-kingdom_flag_icon_round.sv

INTERACTIVE GAME

„DRAWING IN THE MIRROR“

 

What to do?

Sit down at the table and place your hands so that you do not see
them. Take the pencil and try to write or draw something by looking
at the mirror in front of you. Not so easy, isn‘t it?

 

What happens?

We are used to draw or write while looking at it but the mirror
reflects the opposite image, which makes it difficult to accomplish
this simple task.

Interesting fact

Sometimes mirrors are used in order to encrypt or decrypt secret
messages as they can reverse the normal image.

It is forbidden to touch the mirror by hands or draw on it.

Dispose used sheets into the trash bin.

 
flag-round-250.png

ИНТЕРАКТИВНАЯ ИГРА

«РИСОВАНИЕ В ЗЕРКАЛЕ»

 

ЗАДАНИЕ

Сядьте к столу и расположите руки так, что вы их не видели.
Возьмите в руки карандаш и попробуйте написать или
нарисовать что-то, смотря в расположенное напротив зеркало.
Не так-то просто?

 

ЧТО ПРОИСХОДИТ?

Мы привыкли рисовать или писать, используя свои глаза,
однако отражение является зеркальным, по причине чего
выполнить это простое задание становится сложно.

 

ИНТЕРЕСНО

Зеркала иногда используются для шифровки или расшифровки
секретных сообщений, так как могут отображать обычное
изображение в зеркальном виде.

 

Запрещено дотрагиваться руками до зеркала, рисовать на нем. Использованные листы вы можете выбросить в стоящий рядом мусорный ящик.

 
bottom of page